• systemy instalacji C.O. i C.W.U. (instalacje zgrzewane PP, zaciskane PEX oraz skręcane PEX)

 

  • kanalizacja wewnętrzna (rury i kształtki z PCV i PP)

 

  • kanalizacja zewnętrzna (rury i kształtki PCV pomarańczowe, studnie i osprzęt oraz odwodnienia liniowe)

następujących producentów:

  •  systemy wodociągów (rury PE, armatura wodociągowa)